Rólunk

Alakulásunk

A Nem Vagy Egyedül Alapítvány 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy anyagi, oktatási, kulturális, hitéleti segítséget nyújtson a társadalom perifériáján élő családoknak, fogyatékkal élőknek, a hátrányos helyzetű és nagycsaládban nevelkedő gyermekeknek és fiataloknak Pécsett és a Dél-Dunántúli Régióban. Törekszünk rá, hogy a legfiatalabbtól a legidősebbig mindenkinek tudjunk segítséget adni. Célunk a keresztény értékrend terjesztése.

Horváth Gábor lelkipásztor vezetésével, mint első kuratóriumi elnök 2011.-ben alakult meg a Nem Vagy Egyedül Alapítvány. Több, mint 40 önkéntese volt kezdetben a szerevezetünknek, mely szám az évek során folyamatosan növekedett. Az elmúlt évtizedben több, mint 100 rendezvényt szerveztünk meg (táborok, koncertek, jótékonysági vásárok, gyereknapok, szakami előadások). 2018-tól Pásztor József vette át a kuratóriumi elnöki feladatokat.

Céljaink

Anyagi, szociális, oktatási, kulturális és erkölcsi segítség nyújtása Pécsett és Dél-Dunántúli Régióban a társadalmi rétegek perifériáján élő családoknak, nevelőintézetekben élő gyermekeknek.

Segítség ahhoz, hogy a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok (árva gyermekek, fiatalok, csonka családok, munkanélküliek, özvegyek, fogyatékkal élők, romák) a mostoha körülmények ellenére is jobb életkörülményekhez jussanak.

Anyagi, oktatási eszközökkel keresztény nyomtatott, hang- és képanyagokkal, evangéliummal, programokkal támogassa a Dél-Dunántúli Régióban és kistérségeiben élő gyermekeket és családokat.

Alap és szakosított nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás, időskorúak és fogyatékkal élők gondozása.

Az örömhír terjesztése, az élő Krisztus Jézus akaratának teljesítése azzal, hogy elsősorban gyermekek, fiatalok, továbbá idős, elesett embereknek az örömhír üzenetével történő karitatív jellegű szolgáltatást biztosít.

Szociális tevékenység a tört családok, szegények, hajléktalanok, árvák, munkanélküliek, etnikai kisebbségek és nagy családok irányában.

Keresztény és klasszikus zenei oktatás megvalósítása és kiskorú gyermekek nappali felügyelete.

 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység, zeneterápia, lelki segítségnyújtás az erre rászorulók részére.

Az alapítvány céljainak megvalósítását segítő munkatársak képzésének és továbbképzésének támogatása.

Együttműködés a magyarországi és külföldi keresztény evangéliumi egyházakban működő civil szervezetekkel.

Értékeink

Önkéntesség

 

Szervezetünk nagyon nagy hangsúlyt helyez az önkéntességre. Több, mint 50 önkéntes segíti munkánkat. Több középiskolai tanuló és felsőoktatási intézményben tanuló diák töltötte nálunk szakmai gyakorlatát.

Átláthatóság és megbízhatóság

A fenntartható működés és növekedés olyan alapelv, amit a kezdetektől fogva a fókuszban tartottunk. Ezért gazdálkodásunkban, szervezési feladatainkban törekszünk az átláthatóságra, megbízhatóságra és a szakmai megalapozottságra.

Keresztény hit és értékrend

Alapítványunk szorosan együttműködik és támogatja a keresztény gyülekezetek és missziók munkáját, ezzel is elősegítve a keresztény hit és értékrend terjesztését.

Munkatársaink

Pásztor József kuratóriumi elnök

Zsifkovics Anita kuratóriumi tag

Oravecz János kuratóriumi tag

Horváth Gábor az alapítói jogok gyakorlója, emeritus elnök